تبلیغات
smile and feel the light - hero - متن اهنگ

hero - متن اهنگ

یکشنبه 3 آبان 1394 02:46 ب.ظ

کی این مطلب رو گزاشته؟ : Niusha
ارسال شده در: together ، music ،

برین ادامه!یه بمب گنده ی امید منتظرتونه
There's a hero if you

look inside your heart

اگه با دقت به درون قلبت نگاه کنی

یه قهرمان ( اونجا ) هست

You don't have to be afraid

of what you are

نباید از چیزی که هستی بترسی


There's an answer

if you reach into your soul

اگه به سراغ روحت بری یه جواب هست

And the sorrow than you know

will met away

و اندوهی که میشناسی ناپدید خواهد شد

And then a hero comes along

و اون موقع یه قهرمان پدیدار میشه

with the strength to carry on

با نیرویی برای ادامه دادن

and you cast your fears aside

و ترس هات رو کنار میذاری

and you know you can survive

و میدونی که میتونی دووم بیاری

So when you feel like hope is gone

پس وقتی احساس میکنی امیدی نمونده

Look inside you and be strong

به درونت بنگر و قوی باش

and you'll finally see the truth

و بالاخره حقیقت رو میبینی

that a hero lies in you

این حقیقت که یه قهرمان درون توست


it
's a long road when you face

the world alone

خیلی سخته وقتی به تنهایی با دنیا

رو به رو میشی

No one reaches out a hand

for you to hold

هیچکس دستی به سمتت دراز نمیکنه

تا بگیریش

You can find love if you

search within your self

اگه درون خودت رو جستجو کنی

میتونی عشق رو پیدا کنی

and the emptiness

you felt will disappear

و اون پوچی ای که احساس میکردی

ناپدید خواهد شدAnd then a hero comes along

و اون موقع یه قهرمان پدیدار میشه

with the strength to carry on

با نیرویی برای ادامه دادن

and you cast your fears aside

و ترس هات رو کنار میذاری

and you know you can survive

و میدونی که میتونی دووم بیاری

So when you feel like hope is gone

پس وقتی احساس میکنی امیدی نمونده

Look inside you and be strong

به درونت بنگر و قوی باش

and you'll finally see the truth

و بالاخره حقیقت رو میبینی

that a hero lies in you

این حقیقت که یه قهرمان درون توست


oh... lord knows dreams

are hard to follow

خدا میدونه که دنبال کردن

رویاها چقد میتونه سخت باشه

but don't let anyone

tear them away

ولی به هیچکس اجازه نده که

از دنبال کردن رویاهات منصرفت کنه

just hold on there will be tomorrow

فقط صبر کن ( ادامه بده )

فردایی هست

in time you'll find the way

با گذشت زمان راه رو پیدا خواهی کرد


And then a hero comes along

و اون موقع یه قهرمان پدیدار میشه

with the strength to carry on

با نیرویی برای ادامه دادن

and you cast your fears aside

و ترس هات رو کنار میذاری

and you know you can survive

و میدونی که میتونی دووم بیاری

So when you feel like hope is gone

پس وقتی احساس میکنی امیدی نمونده

Look inside you and be strong

به درونت بنگر و قوی باش

and you'll finally see the truth

و بالاخره حقیقت رو میبینی

that a hero lies in you

این حقیقت که یه قهرمان درون توست
that a hero lies in you

یه قهرمان تو درونته...


that a hero lies in you

یه قهرمان تو درونته...

_____________________________

هممون برای خودمون یه قهرمانیم

هممون

هیچوقت نا امید نشو

و باور داشته باش که میتونی

دیدگاه ها : چطور بود؟؟
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 آبان 1394 01:02 ب.ظ